CBD olja och epilepsi, vad vet vi?

CBD olja är den nya trendiga “mirakelkuren” för diverse åkommor och besvär. Men ett område där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för konkreta medicinska effekter är inom området epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där den drabbade får okontrollerade krampanfall, orsaken är inte helt klarlagd. Men det mesta tyder på att hjärnan likt en muskel får ett krampanfall. Där den inte kan sluta skicka ut signaler. Vilket kan leda till allting från att man svimmar till att man börjar skaka okontrollerat.

CBD olja

Detta är naturligtvis till stort besvär för den drabbade då dessa anfall kan komma när som helst, var som helst. Detta brukar bland annat leda till problem med att få ha ett körkort exempelvis. Men det verkar finnas hopp och även om det är väldigt tidigt ännu och verkligen inte dags att rope hej. Så har CBD visat stor potential som medicinering mot just epilepsi.

Tre brasilianska vetenskapsmän

Genomförde en meta-analys av behandling med CBD olja mot epileps. Men tittade på elva olika studier med totalt sexhundrasjuttio patienter som behandlas i genomsnitt sex månader. Meta-studien fokuserade specifikt på tre typer av barn-kramper (Dravet, Lennox-Gastaut och de orsakade av CDKL5 underskott) Dessa är notoriskt svårbehandlade och har en hög andel patienter som inte svarar alls på behandling. Utöver det så jämförde man skillnaden på CBD isolatorer och CBD olja rik på olika extrakt.

Så vad kom man då fram till när det gällde CBD olja?

Jo om man ska dra någon slutsats så är det: det fungerar i ungefär. Studierna visar att av de patienter som använde CBD olja. Som är rik på olika extrakt så hade hela 71% minskad frekvens på kramperna. Jämfört med 46% hos de som fick CBD isolat.

CBD

En uppseende sak man upptäckte när man genomförde studierna var att när hela plantan används. Så visade det sig vara strax över fyra gånger så potent som isolat, snittet på isolat. Var 25.3 mg/kg/dag och 6.0 mg/kg/dag, minst sagt spännande!