CBD olja och epilepsi, vad vet vi?

CBD olja är den nya trendiga “mirakelkuren” för diverse åkommor och besvär. Men ett område där det faktiskt finns vetenskapliga belägg för konkreta medicinska effekter är inom området epilepsi. Epilepsi är ett tillstånd där den drabbade får okontrollerade krampanfall, orsaken är inte helt klarlagd. Men det mesta tyder på att hjärnan likt en muskel får ett krampanfall. Där den inte kan sluta skicka ut signaler. Vilket kan leda till allting från att man svimmar till att man börjar skaka okontrollerat.

CBD olja

Detta är naturligtvis till stort besvär för den drabbade då dessa anfall kan komma när som helst, var som helst. Detta brukar bland annat leda till problem med att få ha ett körkort exempelvis. Men det verkar finnas hopp och även om det är väldigt tidigt ännu och verkligen inte dags att rope hej. Så har CBD visat stor potential som medicinering mot just epilepsi.

Tre brasilianska vetenskapsmän

Genomförde en meta-analys av behandling med CBD olja mot epileps. Men tittade på elva olika studier med totalt sexhundrasjuttio patienter som behandlas i genomsnitt sex månader. Meta-studien fokuserade specifikt på tre typer av barn-kramper (Dravet, Lennox-Gastaut och de orsakade av CDKL5 underskott) Dessa är notoriskt svårbehandlade och har en hög andel patienter som inte svarar alls på behandling. Utöver det så jämförde man skillnaden på CBD isolatorer och CBD olja rik på olika extrakt.

Så vad kom man då fram till när det gällde CBD olja?

Jo om man ska dra någon slutsats så är det: det fungerar i ungefär. Studierna visar att av de patienter som använde CBD olja. Som är rik på olika extrakt så hade hela 71% minskad frekvens på kramperna. Jämfört med 46% hos de som fick CBD isolat.

CBD

En uppseende sak man upptäckte när man genomförde studierna var att när hela plantan används. Så visade det sig vara strax över fyra gånger så potent som isolat, snittet på isolat. Var 25.3 mg/kg/dag och 6.0 mg/kg/dag, minst sagt spännande!

Fördelarna med att komplettera med zinkintag

När man är de tidiga faserna av en förkylning observerades det att intag av zinktillskott. Reducerar möjligheten att bli sjuk av den vanliga förkylningar och påskynda läkningsförfarandet. Zinktillskott under graviditet studerades. Mineralerna och vitaminerna du tar varje dag har en stor effekt på ditt välbefinnande och välbefinnande. Vissa multivitaminer har inte alla näringsämnen som verkligen gynnar en person. Om du bestämmer dig för att ha en multivitamin, se till att du väljer den bästa. Det finns några extra kosttillskott på listan som jag inte har skrivit om ännu.

Zink måste göra något rätt!

Att zink är fördelaktigt på grund av dess kemiska flexibilitet. Zink är ett viktigt spårelement som ansvarar för många unika funktioner i kroppen. Du bör komma ihåg att zink bara är ett av de mest väsentliga mineralerna som kroppen behöver. Zink kan vara mer effektivt när det tas i form av tabletter eller som flytande form. Vilket gör det möjligt för ämnet att förbli i halsen och komma i kontakt med rinovirus. Frånvaro av zink i kroppen borde hanteras och behandlas så snart det diagnostiseras. Som ett sätt att minska skador på dina vanliga kroppsfunktioner. Om du har anledning att misstänka att du har intagit en överdriven mängd zink, kontakta en sjukvårdspersonal.

Vid intag av zink är det viktigt att äta det i rätt dos

Intag av zink är extremt viktigt för att upprätthålla många av våra kroppsliga processer. Zink studerades i kliniska studier för en rad olika sjukdomar. Zink är också nödvändigt för att skapa kollagen, en bindväv som behövs för hudens reparation och återväxt.

Att zink påverkar inte bara mängden testosteron. Utan kan leda till en förlust av kapaciteten att upptäcka subtila kemikalier som framkallar upphetsning. Det är viktigt att notera att förhöjda nivåer av zink kan minska tillgängligt koppar i människokroppen och påverka järnnivåerna. Baseline-serumzink mättes inte.

Om du är orolig för ditt zinkintag

Borde du ta en bra multivitamin. Det ideala sättet att öka ditt zinkintag och undvika zinkbrist. Är att införliva mat full av zink i din vardagliga kost. 27 Bland friska frivilliga verkade dietkonsumtion av zink inte ha samband med spermakvalitet. Extra konsumtion av zink kan leda till försämrad immunitet och svårigheter att metabolisera olika mineraler. Endast en liten konsumtion av zink är viktigt för att skörda fördelarna. Otillräcklig konsumtion av zink i den dagliga kosten är det viktigaste skälet till att zinkbrister inträffar.

Det som verkar

Påverka testosteronnivåerna optimalt. Är att använda den bästa volymen av nuvarande muskler till din högsta nivå av intensitet inom varje träning. Förhöjda nivåer av zink kan också störa unika typer av mediciner. Låga zinknivåer kan vara orsaken till ett antal hälsorelaterade problem. Det fantastiska med låga zinknivåer är att det är extremt enkelt att avhjälpa. Att låga zinknivåer är inte ett vanligt problem för dem som har tillräckligt med att äta. Men det kan ändå förekomma i många situationer som i huvudsak försöker för hårt. För att kontrollera någon aspekt av kosten eller viktminskning.

E-cigg effektiv vid rökavvänjning

Ny studie har funnit e-cigg den bästa metoden att få rökare att fimpa för gott. En ny studie genomförd i Storbritannien har visat att den bästa metoden för att rökare att sluta är e-cigaretter.

I Storbritannien jämfört med Sverige

Behåll e-ciggen

har användningen och den allmänna uppfattningen kring e-cigg varit betydligt mer liberal. Storbritanniens motsvarighet till folkhälsomyndigheten stödjer öppet användningen av e-cigg till skillnad mot den svenska folkhälsomyndigheten. Som mer eller mindre anser att allt som är betydligt. Mer strikt i de närmaste puritansk inställning till allt som inte är renlevnad bör förbjudas. I Sverige har vi ett fast och starkt säte av nykterhetsorienterade lobbyister i ett för många rätt obekant nät. Bestående av olika statssubventionerade nykterhetsorganisationer och tidningar.

Dessa nykterhetsorganisationer har vid sidan om intäkterna från svenska staten haft stora inkomster. Från ironiskt nog genom att sälja spel eller närmare bestämt ett av de största lotterispelen som finns i Sverige. En annan anledning till att dessa organisationer har fått så stor spridning. Är även att de genom politisk påtryckning fått komma ut i skolor.

Ända sedan 80-talet

har dessa regelbundet både utbildat och skapat kurslitteratur på ämnet i skolor runt om i Sverige. Tobak har av dessa organisationer inte varit särskilt populärt. Inte alls faktiskt. Det är då inte särskilt oväntat att de även skulle vara emot snus av bara farten. Steget till elcigg är inte långt och inte helt förvånande är de inte särskilt förtjusta i e-cigg heller! Men, tittar vi på forskning och fakta så finns det otroligt gott underlag. För ett betydligt mer omfattande stöd av e-cigg i Sverige än vad för tillfället ges.

Jämfört med cigaretter så är e-cigg

Elcigg vaping

minst 95% mindre skadligt och bevisligen det bästa verktyget för att komma ur ett omfattande och destruktivt cigarettberoende. Så, vi anser det är dags att vakna upp och ge e-cigg det goda ryckte och stöd som den förtjänar!